Meme küçültme (Redüksiyon Mammoplasti)

Meme, kadınların özgüveni üzerinde belirgin etkisi olan organdır. Memenin şekli ve büyüklüğü, genetik özellikler, hormonal durum, yaş, doğum sayısı, emzirme, kilo gibi birçok faktöre bağlıdır. Büyük ve sarkık meme, hem ağırlık nedeniyle boyun- sırt ağrılarına, hem meme altında veya iki meme arasında pişik- mantar oluşumuna neden olabilir. Ayrıca, hastanın giyim ve yürüyüş tarzında güçlük, şeklinden- görünümünden dolayı gizleme çabasıyla postür bozukluğu görülebilir.
Meme küçültme ameliyatları ile, memenin boyutunu küçültmek, sarkıklığı giderip memeyi dikleştirmek, iki meme arasındaki asimetrileri düzeltmek mümkündür. Bu amaçla uygulanan çok sayıda ameliyat tekniği mevcuttur. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı, hastanın yaşına, meme boyutu ve şekline, cerrahın tecrübesi ve tercihine göre değişebilir. Ameliyat yöntemlerinin çoğunda “Ters- T” şeklinde dikiş söz konusudur, bu dikişlere ait izler bireysel farklılıklara bağlı olmakla birlikte ilk 6 – 12 ay biraz koyu renkli, belirgin olsa bile, bir yıldan sonra azalmaya başlar, zamanla rahatsız etmeyecek makul bir görünüme kavuşur.
Ameliyat yaşı
Hasta fiziksel gelişimini tamamladıktan sonra yapılabilir ve eğer ameliyata engel olabilecek başka sağlık sorunları yoksa ilerleyen yaşlarda da uygulanabilir.
Emzirme durumu
Meme yapısına ve şekline, dolayısıyla yapılacak cerrahi işleme göre emzirme hiç etkilenmeyebilir, bazen az veya çok emzirme güçlüğü yaşanabilir.
Amaliyat öncesi
Ameliyattan önce hastanın beklentisi ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurularak, memenin şekli ve boyutu planlanır, yapılacak cerrahi yöntem belirlenir. Ameliyat öncesi bir tarama amacıyla, meme USG veya mamografi ile değerlendirilerek herhangi bir patolojik oluşum varlığı araştırılır.
Ameliyat sonrası
Ameliyattan sonra hastanın 1 gece hastanede kalması önerilir, bazen dikişler 10-14 gün sonra alınır, eriyebilen dikişler kullanıldığı taktirde dikiş almaya gerek kalmaz. Ağır fiziksel aktiviteler bir süre kısıtlanabilir. Hamilelik, emzirme ve kilo değişiklikleri nedeniyle memenin boyutunda ve şeklinde değişiklikler görülebilir.