Meme Büyütme (Augmentasyon Mammoplasti)

Kadınlık ve doğurganlık sembolü olarak algılanan meme, vücut estetiğinin en önemli unsurudur. Küçük ve/veya sarkık meme yapısı, kadınlarda özgüven eksikliğine yol açarak giyim-kuşam tarzı, yürüyüş ve duruş biçimi üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Daha dolgun ve dik meme yapısına ulaşmak için yapılan en yaygın yöntem, silikon implant ile meme büyütme ameliyatıdır. Aynı zamanda, iki meme arasındaki belirgin şekil ve boyut farkını gidermek amacıyla da silikon meme implantları kullanılır.
Ameliyat öncesi ve protez seçimi
Hastanın beklentisi- tercihi yanında, meme boyutu, sarkıklık oranı protezin seçiminde önemli etkenlerdir. Ayrıca, süt bezlerinin volümü, göğüs kafesinin yapısı, hastanın boyu gibi özellikler de göz önünde bulundurularak, yuvarlak veya damla (anatomik) şeklinde silikon seçimine karar verilir, yine kas altına veya kas üstüne yerleştirme buna göre planlanır.
Ameliyat ortalama 2 saat kadar sürebilir, hastanede 1 gece kalmak anlamlıdır. Tercihe bağlı olmakla birlikte dren yerleştirilebilir.
Ameliyat sonrası
Ortalama 1-4 gün sonra drenler çıkarılır, dikiş almaya gerek yoktur, bir- iki ay özel sütyen kullanımı önerilir, ağır fiziksel hareketler ve yatış pozisyonu açısından birkaç hafta kısıtlama gerekebilir. Silikon çevresinde kapsül oluşumunu engellemek amacıyla ameliyattan 1 ay sonra başlayıp 6 ay boyunca masaj yapmak yararlıdır. Silikon ile meme büyütme ameliyatlarının emzirme üzerine olumsuz bir etkisi olmaz. Ameliyattan sonraki dönemlerde gebelik veya kilo değişiklikleri olursa, buna bağlı olarak meme şekli ve boyutu değişebilir.