Jinekomasti

Erkeklerde görülen kadın tipi meme yapısına jinekomasti denir. Bu durum ergenlik dönemindeki erkeklerde yaygın olmakla birlikte, çoğunlukla 3-5 yıl içinde kendiliğinden geçer, bazen de kalıcı olabilmektedir. Jinekomastinin nedeni tam olarak bilinmez, ancak dokunun hormonlara duyarlılığı ile ilgili olabilir. Bu tip meme yapısında hem süt bezleri hem de yağ dokusu büyümesi söz konusudur.
Genç erkekte jinekomasti, giyim -kuşam tarzında, sportif faaliyetlerde, tatil aktivitesinde önemli güçlüklere neden olur. Bunun yanında, kişinin özgüveni üzerindeki olumsuz etkisine bağlı olarak sosyal ilişkileri ve eğitiminde problemler, hatta depresyona varan sonuçları görülebilir.
Hastaların büyük çoğunluğunda altta yatan bir sebep tespit edilemez, ancak ilaç kullanımı ve genel sağlık durumu sorgulanır, gerektiğinde USG ve hormon testleri yapılabilir.
Jinekomasti tedavisinde temel olarak iki yöntem kullanılır:

– Liposuction: Cilt fazlalığının olmadığı, daha çok yağ dokusundan oluşan veya süt bezlerinin çok yoğun olmadığı Tip I ve Tip II jinekomastide tercih edilen yöntemdir. 1 cm lik kesilerden girilerek bir kanül yardımıyla fazla dokuların alınması işlemidir.

– Açık (Klasik) teknik: Süt bezlerinin yoğun olduğu, liposuction ile almaya uygun olmadığı durumlarda ( Tip III), meme başı etrafındaki koyu renkli-dairesel alanın alt sınırından yapılan kesi ile açık eksizyon işlemidir, dikişler doğal koyu renk içinde olduğundan fark edilmez. Cilt fazlalığı da varsa, ek kesilerle fazla deri çıkarılır ve buna bağlı ek dikişler yerleştirilir.

Ameliyattan sonra 3 hafta kadar elastik bandaj uygulama veya korse gibi bası giysileri kullanımı önerilir. 6 hafta süreyle kolları ve göğüs kaslarını zorlayacak fiziksel aktiviteler kısıtlanır.
Jinekomasti ameliyatının, hastanın özgüveni, psikososyal yaşamı, eğitim ve iş hayatı, sportif faaliyetleri üzerindeki olumlu etkileri çok belirgindir.