Hıdır Kılınç Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz fotoğraf, e-mail, telefon numarası, sosyal medya hesapları gibi, kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, hukuken bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın ve diğer kanunların öngördüğü koşullarda yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

KVKK Madde 11 kapsamındaki haklarınızı kullanmak amacıyla Turgut Özal Mah. Dua Sokak, No:6 Yeşilyurt Malatya adresinde bulunan Hıdır Kılınç Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği’ne yazılı başvuruda bulunabilirsiniz. Hıdır Kılınç Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği , başvurunuzda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Ancak, işlemin Hıdır Kılınç Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniğif için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.